Informace z Charity Ostrava

9/11 2020

Přinášíme novinky z Charity Ostrava...

Informace z Charity Ostrava

Charitní Tříkrálová sbírka 2021

Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího roku pravděpodobně ovlivněna omezeními v souvislosti s epidemiologickou situací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto přinést, ať už s rouškami, nebo při koledě virtuální, v termínu 1. – 14. ledna 2021. Jednadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika bude jiný, ale už nyní víme, že záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi bude možné podpořit příspěvkem na sbírkový účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 7778013. Více o Tříkrálové sbírce 2021 v Ostravě a okolí, její organizaci a využití naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz.


Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 17. 12. 2020, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Plakát a další info na webu:

https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-17-12-2020/

 

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně po předchozím objednání na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

 

Charita Ostrava hledá do služeb nové kolegy

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním stádiu života a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.