Městská policie Ostrava vybírá nové strážníky – nástup v dubnu 2020!

16/12 2019

Rádi pomáháte lidem a chtěli byste přispět k tomu, aby se občané a návštěvníci cítili v Ostravě lépe a bezpečněji? Staňte se strážníkem Městské policie Ostrava!

Předpokladem pro práci strážníka je státní občanství ČR, plnoletost, středoškolské vzdělání ukončené maturitou, bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost.

Termín nástupu do rekvalifikačního kurzu je 1. dubna 2020. Ten trvá 3 měsíce a budoucí strážníci se v něm připravují na výkon budoucího povolání. Osvojí si nejen potřebné právní normy, projdou také výcvikem v sebeobraně, taktickou a střeleckou přípravou. Nedílnou součástí je i získání dovedností v poskytování první pomoci a osvojení si základů psychologie. Kurz je zakončen zkouškou před komisí ministerstva vnitra ČR. Po úspěšném složení zkoušky jsou strážníci zařazeni do přímého výkonu služby.

Pokud Vás toto netradiční a atraktivní zaměstnání zaujalo a splňujete výše zmíněné zákonné požadavky, neváhejte se nám ozvat! Veškeré informace o průběhu výběrového řízení a další informace k pracovní pozici naleznete na našich webových stránkách www.mpostrava.cz v sekci „Nabídka zaměstnání“.