Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Spokojenost s odpadovým systémem v Ostravě roste

V loňském roce Ostrava vyprodukovala celkem 108 601 tun odpadu. Z toho téměř polovinu (48,2 procenta) tvoří směsný odpad, okolo 17,3 procenta separované složky (papír, plast, sklo a kovy), 14,3 procenta zeleň a 12,6 procenta objemný odpad. Jeden občan Ostravy vloni v průměru vyprodukoval 378 kilogramů odpadu, ze kterých se vytřídilo téměř 181 kilo surovin použitelných pro další zpracování.

Dotazníkový průzkum

Na konci roku 2018 byl v Ostravě proveden dotazníkový průzkum na téma odpadového hospodářství ve městě. Otázky byly záměrně stejné jako v průzkumech z let 2005 a 2008, aby bylo možné vysledovat trendy v chování a postojích občanů města. Výsledky ukázaly, že za posledních 13 let vzrostla spokojenost lidí s odpadovým systémem i službami, které město spolu se svou odpadovou společností OZO Ostrava vybudovalo. Systém nakládání s odpady v Ostravě se podle respondentů zdokonalil a lidé jsou mnohem lépe informováni o tom, jak správně s odpady nakládat. Pozitivní byly i reakce na dostatečnou kapacitu nádob na směsný i separovaný odpad. Stále chybí pouze povědomí o tom, že do žlutých kontejnerů lze v Ostravě vyhazovat i nápojové kartony a kovové obaly.

Třídíme odpady

Loni bylo materiálově či energeticky využito téměř 48 procent komunálního odpadu z ostravských domácností a tento podíl stále vzrůstá. Přispívá k tomu jak fakt, že přes 90 procent občanů má v dosahu svého bydliště separační kontejnery na plasty, sklo a papír, tak skutečnost, že odpad třídí zhruba 80 procent domácností. Je to značný posun od roku 2005, kdy ve městě ještě nebyly zavedeny kontejnery na papír, sklo mohlo v blízkosti svého bydliště třídit pouze 61,8 procenta obyvatel a plasty jen 55, 4 procenta.

Využíváme sběrné dvory

Mnohem intenzivněji jsou využívány sběrné dvory. Před 10 lety více než polovina Ostravanů ani nevěděla, kde najde nejbližší sběrný dvůr, dnes to díky systematické propagaci ví 76,3 procenta lidí. Sběrné dvory předčily dříve preferované velkoobjemové kontejnery v ulicích. O polovinu se snížil počet lidí, kteří starý nábytek a jiné zařizovací předměty z domácnosti vyhazují ke kontejnerům na zem, stále jich však je 11 procent, kteří tento fakt v průzkumu bezelstně přiznali – asi netuší, že toto jednání je protiprávní a může je za to čekat finanční postih.

Občané jsou kritičtí sami vůči sobě

Od roku 2005, kdy byl mezi občany Ostravy proveden první průzkum, se nezměnil většinový názor respondentů – hlavní problémy s odpady si způsobují občané sami svou nekázní (vyhazování odpadu mimo nádoby, netřídění…). Tento názor v průběhu let sílí. Naopak ubylo problémů s nedostatečnou kapacitou kontejnerů, četností svozu či špatně prováděným svozem. Téměř čtvrtina dotázaných žádné problémy v odpadovém hospodářství města nevidí. Přesto OZO Ostrava připravuje opatření, jak tvorbě odpadů předcházet a ty již vyprodukované ve větší míře využít.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »