Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Získejte finanční podporu na realizaci svého projektu!

Odpadová společnost OZO Ostrava vyhlásila druhý ročník tematických výzev, jejichž cílem je zvýšit míru využívání odpadů či zvelebit město. Na environmentálně zaměřené projekty poskytne až jeden milion korun, což je částka bezmála 2,5krát vyšší než v loňském roce, kdy se uskutečnil první ročník. Zájemci mohou elektronickou žádost podat do konce dubna a v květnu bude rozhodnuto o tom, které projekty společnost OZO Ostrava podpoří. Na jejich realizaci bude prostor od června do listopadu.

Tematická výzva Zelená pro Ostravu je zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy. Kategorie Nový život starým věcem dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě. V rámci tematické výzvy Nové možnosti využití vytříděného odpadu – PLASTY budou podpořeni žadatelé z řad studentů středních a vysokých škol v celé republice, kteří se soustředí na nové možnosti materiálového využití vytříděných plastových odpadů.

V loňském roce získali finanční podporu ve výši 90 tisíc korun studenti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, kteří zaujali projektem zaměřeným na zvýšení  míry využívání komunálního odpadu ve vybraných úsecích školy, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Porubě využilo získaných 50 tisíc korun k estetizaci prostoru za budovou školy, Domov pro seniory Kamenec díky příspěvku společnosti OZO Ostrava ve výši 180 tisíc korun zrealizoval úpravy zahrady pro aktivní odpočinek svých klientů, Mateřská škola Blahoslavova investovala 50 tisíc korun do projektu Ekohrátky barevné zahrádky a členové Junáku – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, využili příspěvku 11 tisíc korun pro vybudování mobilních záhonů a jejich osazení užitkovými i okrasnými rostlinami.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »