Znak a prapor

Znak

Znak

V modrém štítě na zeleném trávníku svatý Bartoloměj ve stříbrném šatě, ve zdvižené pravici držící stříbrný nůž a levicí se opírající o peň stromu přirozených barev.

 

Prapor

Prapor

Avers opakuje sv. Bartoloměje a peň ze znaku, revers tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a zelený.

 

Znak a prapor byly uděleny usnesením Rady města Ostravy číslo 3481/88 z 6. 9. 1994.