Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan–veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Informace o tom, jaké konkrétní služby může občan prostřednictvím Czech POINT využít a za jakých podmínek jsou tyto služby poskytovány, naleznete zde.