Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuality

Velká cena Ostravy

Velká cena Ostravy

Čtvrtek 21.09.2017 10:35

Turnaj ve stolním tenise pro amatéry a neregistrované se koná v neděli 8. října 2017 v areálu TJ Ostrava

Bližší informace naleznete na www.ostravskypinec.cz

Výstava Ostrava - Nová Ves

Výstava Ostrava - Nová Ves

Čtvrtek 14.09.2017 14:54

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na vernisáž urbanistických a architektonických řešení Nové Vsi, která se koná v kulturním domě v Nové Vsi na ulici Rolnické v úterý 19.9.2017 od 17.00 hodin.

Městský obvod již několik let spolupracuje s katedrou architektury na stavební fakultě Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava. Studenti 3.ročníku na vernisáži představí své vize rozvoje Nové Vsi. V rámci vernisáže bude představena i studie rekonstrukce kulturního domu a studie parku na ulici U Boříka, které nechal zpracovat náš městský obvod.

Společně s touto vernisáží bude probíhat i neformální setkání vedení obvodu a zastupitelů s Vámi občany nad tématy týkajícími se Nové Vsi, které Vás zajímají.

                                                                         Ing. Tomáš Lefner
                                                                                starosta

                                                                                                                

Chraňte své vozidlo před odcizením

Pondělí 11.09.2017 14:49

Policie ČR informuje: Jak snížit riziko odcizení vozidla nebo jak postupovat v případě, že zjistíte, že vaše vozidlo není na svém místě? Tyto a další informace naleznete v letáku v příloze. 

Evropské dny handicapu

Pondělí 11.09.2017 14:35

25. ročník Evropských dnů handicapu se uskuteční od 2. do 6. října v Ostravě. Záštitu nad ní převzalo jak statutární město Ostrava, tak Evropský parlament a Zastoupení Evropské komise v ČR. Bližší informace naleznete v příloze.

Informace cestujícím

Pondělí 11.09.2017 14:15

Dopravní podnik Ostrava, a.s. informuje o výlukách. Informace naleznete v příloze a také na www.dpo.cz
 

VÍKEND NA VYHLÍDKOVÉ VĚŽI 9. – 10. ZÁŘÍ

VÍKEND NA VYHLÍDKOVÉ VĚŽI 9. – 10. ZÁŘÍ

Čtvrtek 07.09.2017 12:20

V sobotu 9. září s průvodci vystoupáme na Vyhlídkovou věž „po svých“ v rámci oblíbené akce Po schodech na věž. Cestou se zájemci dozvědí něco o historii Nové radnice, nahlédnou na město z běžně nepřístupné terasy či zjistí, jak těžký je ciferník věžních hodin.

Akce probíhá od 10 do 17 hodin, vychází se každých 30 minut. Vstupné na věž – 60 Kč dospělí, 40 Kč děti, studenti, senioři.

V neděli 10. září se s průvodci projdeme poprvé po městské části Michálkovice, která díky hornictví prošla na začátku 20. století bouřlivým vývojem. Do poloviny 19. století se jednalo o typicky zemědělskou vesnici s malým počtem obyvatel. To se však změnilo ve chvíli, kdy se v Michálkovicích začaly hloubit první kutací jámy. V roce 1856 koupila jámu Michael Severní dráha císaře Ferdinanda, která provozovala železnici spojující Vídeň s Krakovem a solnými doly u něj a uhlí tedy nutně potřebovala. A bouřlivý vývoj mohl začít…

V rámci prohlídky navštívíme Eldorádo či Brasilii, Petrskou hornickou kolonii, zjistíme, kde býval umístěn zvon zasvěcený patronovi horníků sv. Prokopovi, co to byl Einmannbunker, či ve kterých místech se za Protektorátu převáděli lidi prchající do Polska.

To vše a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v neděli 10. září od 10 od 14 hodin, kdy začínají komentované prohlídky. Sraz účastníků bude na konečné zastávce trolejbusu č. 104 v Michálkovicích. Vstupné na prohlídku je 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro seniory, studenty, děti.

Kapacita prohlídek je omezená, proto je nutné se na prohlídku rezervovat předem, a to buď na www.ostravainfo.cz nebo na emailu pruvodce@ostravainfo.cz.

Harmonogram postupu prací při odstávce Úpravny vody Ostrava – Nová Ves

Středa 06.09.2017 11:32

Harmonogram postupu prací při odstávce Úpravny vody Ostrava – Nová Ves

Termín odstávky: 9.9. - 28.9.2017

Bližší informace naleznete v příloze

Rybářské závody

Rybářské závody

Pondělí 04.09.2017 10:11

Rybářský spolek pod Bedřiškou, Nová Ves pořádá Rybářské závody v sobotu 30.9.2017 od 7:00 hod. na rybnících Pod Bedřiškou v Nové Vsi

Bezpečný začátek školního roku

Úterý 15.08.2017 10:29

Připravte děti na bezpečnou cestu do školy s předstihem 

Jelikož se blíží konec letních prázdnin a tím i bezstarostného užívání si volna našich dětí, je potřeba jim opět připomenout pravidla bezpečného chování a pohybu v dopravě. Po prázdninách se děti budou pohybovat jako chodci v silničním provozu častěji, ať už při cestě do školy, do zájmových kroužků nebo jen na návštěvu ke kamarádům.

Bližší informace naleznete v příloze.

Smíšené čtyřhry dvojic

Smíšené čtyřhry dvojic

Úterý 15.08.2017 10:24

Městský obvod Nová Ves si Vás dovoluje pozvat na tenisový turnaj SMÍŠENÉ ČTYŘHRY DVOJIC, který se koná dne 16.9.2017 od 9:30 hodin v areálu tenisových kurtů Nová Ves.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ÚŘADU

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ÚŘADU

Pátek 04.08.2017 10:42

Oznamujeme občanům, že z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie bude ÚMOb Nová Ves uzavřen

3. celostátní setkání celiaků v Ostravě

3. celostátní setkání celiaků v Ostravě

Čtvrtek 03.08.2017 07:49

Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z.s. pořádá 3. celostátní SETKÁNÍ CELIAKŮ pro veřejnost

 

Nařízení Státní veterinární správy

Čtvrtek 20.07.2017 13:50

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

Bližší informace naleznete v příloze.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. - změna adresy sídla

Úterý 18.07.2017 09:27

Nevíte si rady s délkou záruční doby, s reklamací, s podmínkami odstoupení od smlouvy, případně s dalšími základními informacemi o právech spotřebitele? Je tady pro vás Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

SOS MaS z.s. je nezisková, nevládní a nepolitická organizace, která se všemi dostupnými prostředky snaží hájit práva spotřebitelů, poskytuje základní informace o reklamačním řízení,  o délce záruční doby, o lhůtě k vyřízení reklamace nebo o podmínkách odstoupení od kupní smlouvy.

Do konce června sídlil SOS MaS, z.s. v centru Ostravy na Střelniční ulici č.75/8.
Z důvodu výpovědi z nájemní smlouvy nájemcem – Statutárním městem Ostrava z důvodu rekonstrukce domu, byl SOS MaS, z.s. nucen uzavřít novou nájemní smlouvu, kde bylo přemístěno sídlo organizace a poradna.

Nová adresa sídla organizace a poradny v Ostravě:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Přemyslovců 832/50
709 00 OSTRAVA


Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Ničivé povodně před 20 lety

Úterý 11.07.2017 09:37

Moravskoslezský deník zveřejnil článek "Ničivé povodně před dvaceti lety: 20 obětí a škody za 20 miliard", který si můžete přečíst kliknutím na tento odkaz http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/nicive-povodne-pred-dvaceti-lety-20-obeti-a-skody-za-20-miliard-20170707.html

Dějištěm jedné z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě se počátkem července 1997 stala severní Morava a Slezsko.
Zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/nicive-povodne-pred-dvaceti-lety-20-obeti-a-skody-za-20-miliard-20170707.html

Zajištění nemovitostí před odjezdem na dovolenou

Úterý 11.07.2017 09:24

Policie informuje jak zajistit byty a domy před odjezdem na dovolenou. Informace naleznete v příloze.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Pondělí 03.07.2017 09:54

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 31.7.2017 od 7:15 hod. do 18:00 hod. na odběrných místech uvedených v letáku, který najdete v příloze.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Informace pro občany

Středa 21.06.2017 15:53

Informace ke kanalizaci JIH

Kolaudační rozhodnutí, které bylo vydáno na stavbu kanalizace JIH, nabude právní moci v první polovině měsíce července. Žadatelé o připojení musí kontaktovat zákaznické oddělení firmy OVAK, kde se dozvědí podrobnosti k možnosti připojení svých nemovitostí na kanalizační řad. Tento je dnes již ve zkušebním provozu.

Podmínkou připojení je:

 - schválená projektová dokumentace připojení ke kanalizačnímu řádu

 - územní rozhodnutí stavebního úřadu k připojení stavebníka na kanalizační řád

 - smlouva o připojení s provozovatelem sítě – firmou OVAK

 Kontakt na zákaznické oddělení firmy OVAK: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Úřední hodiny:

Po a St

8:00 – 17:00 hod.

Út a Čt

8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 14:00 hod.

 

Tel.:  +420 597 475 111, +420 595 152 111

Zákaznická linka:  848 100 700

E-mail: info@ovak.cz

Informace o zastávkách na znamení v městském obvodu Nová Ves

Středa 21.06.2017 15:52

S účinností od 2. 7. 2017 dojde na území městského obvodu Nová Ves k rozšíření počtu zastávek na znamení.

Bude se jednat o zbývající zastávky nacházející se uvnitř městského obvodu Nová Ves:

  • zastávky Balkán
  • zastávky Bartošova
  • zastávky U Boříka

 Zastávkami na znamení by mělo dojít ke zvýšení komfortu cestujících v autobusech MHD. Důležitým aspektem je i snížení znečištění ovzduší a hluku v prostoru zastávek MHD, jenž souvisí s brzděním a následným rozjezdem autobusů MHD.

Vedením DPO bylo přislíbeno, že na linky projíždějícími těmito zastávkami budou prioritně nasazovány moderní autobusy umožňující informovat cestující o zastávce na znamení a umožňující rovněž signalizovat řidiči žádost o zastavení na zastávce z dostatečného množství míst v autobusu.

S případnými negativními zkušenostmi s nově nastoleným provozem na těchto zastávkách, nás neváhejte prosím kontaktovat na emailu: posta@novaves.ostrava.cz

XIX. ročník setkání opatrovníků útulkových psů

XIX. ročník setkání opatrovníků útulkových psů

Středa 21.06.2017 11:39

Dne 24.6.2017 Vás zveme na tradiční setkání útulkových pejsků. Bude se jednat již o 19. ročník této akce, kdy si mohou opatrovníci a majitelé pejsků převzatých z našeho útulku zasoutěžit se svými miláčky o krásné ceny. Více informací naleznete v letáku.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »