Projekty spolufinancované EU, MMR

Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit v Ostravě-Nové Vsi

Stavební úpravy 1 bytu v kulturním domě (Rolnická 174/9, 709 00 Ostrava-Nová Ves) s kapacitou ubytování pro min. 4 osoby z cílové skupiny, kapacita bytové jednotky bude zachována po dobu udržitelnosti akce.