Snížení energetické náročnosti budovy - bytový dům č.p. 82/4, Bartolomějská ul., Ostrava-Nová Ves

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005805

Logo

Název projektu: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - BYTOVÝ DŮM Č.P. 82/4, BARTOLOMĚJSKÁ UL., OSTRAVA-NOVÁ VES

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005805

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Integrovaný regionální operační program).

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu prostřednictvím zlepšení jeho tepelně-technických vlastností. Cíle projektu bude dosaženo realizací těchto stavebních prací:

- výměna vchodových dveří a oken,

- zateplení svislého obvodového pláště,

- zateplení a s tím související rekonstrukce šikmé střechy, stropů k půdě a stěn vikýřů,

- pořízení dvou rekuperačních jednotek se zpětným získáváním tepla (do 2 bytů v podkroví).

Po dokončení projektu bude dosaženo třídy B energetické náročnosti budovy a dojde k poklesu dodávaného množství energie o 66 %.