Povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb

Informace ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, odboru výstavby, vodního hospodářství a zemědělství k umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb a odstraňování staveb