SMART vodoměry pomáhají odběratelům krotit spotřebu

14/3 2024

Ostrava je díky technologii dálkových odečtů vodoměrů tzv. „Chytrého měření“ používaných společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) mezi prvními městy v ČR, které umožňují odběratelům vody nabídnout nadstandartní služby a ve svém důsledku jim také pomoci mít spotřebu vody pod kontrolou.

SMART vodoměry pomáhají odběratelům krotit spotřebu

Instalace systému dálkových odečtů vodoměrů v Ostravě probíhá už od roku 2014. Systém „Chytrého měření“ funguje tak, že se na běžný vodoměr nainstaluje vysílač, který dokáže automaticky odečítat spotřebu vody několikrát za den. Získané informace se pomocí digitálního kódovaného signálu přenášejí do centrální databáze prostřednictvím přijímačů umístěných na výškových budovách, které komunikují se všemi vysílači umístěnými na vodoměrech ve svém okolí. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele. V současnosti přijímače pokrývají signálem celou oblast města Ostravy a sbírají se data z více než 27 tisíc vodoměrů, tedy přes 80 % všech instalovaných vodoměrů.

Moderní technologie „Chytrého měření“ představuje nejen zvýšení komfortu, bezpečnosti a technické úrovně odečtu pro OVAK, ale i zvýšení rozsahu poskytovaných služeb zákazníkům.  Dálkové odečty vodoměrů napomáhají efektivněji hospodařit s vodou a včas odhalit i úniky vody za vodoměrem u zákazníka. Systém „Chytrého měření“ funguje i jako hlídač. Pokud zaznamená nestandardní spotřebu, systém sám zašle upozornění emailem odběrateli, že něco není v pořádku.

Služby v rámci „Chytrého měření“ mají zákazníci zdarma. K získání přístupu stačí online zákaznický účet, odkud se pak zákazník jednoduše dostane na tzv. portál „Chytrého měření“. Pro zasílání upozornění spotřeby je třeba vyplnit jednoduchý formulář „Žádost o aktivaci upozornění“.

Služba „Chytrého měření“ je určena pro zákazníky OVAK, to znamená, že mají s touto společností uzavřenou Smlouvu o dodávce vody. Služba se netýká obyvatel v bytových domech, protože smluvní dodávku vody do bytů OVAK přímo nezajišťuje a nemá přístup k údajům z bytových vodoměrů. Další důležitou podmínkou je osazení vodoměru vysílačem.

Veškeré podrobnosti k „Chytrého měření“ se vším souvisejícím lze najít na www.ovak.cz.