Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Upozornění pro voliče

V rámci distribuce hlasovacích lístků bylo zjištěno mechanické poškození (proděravění v části se jmény kandidátů nebo porušení celistvosti) některých hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva města Ostravy (hlasovací lístek je označen barevným pruhem po levé straně).

V případě, že volič na hlasovacím lístku, který mu byl dodán, zjistí poškození, může si tento hlasovací lístek vyměnit u Úřadu městského obvodu Nová Ves nebo si může vyžádat nový hlasovací lístek ve volební místnosti ve dnech voleb.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »