Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Významné stavby

Kostel sv. Bartoloměje, Budova bývalé školy, Vodárna, Větérka dolu Ignát

Kostel sv. Bartoloměje

První zmínky o této stavbě jsou z roku 1443. O jeho vzniku jsou napsány různé pověsti. Říká se mu také kostel na Hrůbkách. Teprve v 18. století byla původní kaple přestavěna na kostel. Má tři oltáře. V kostele je umístěn erb, který je znakem kanovníka z Olomouce Františka Ondřeje, pána z Mandorfa, z roku 1690. Po jedné straně hlavního oltáře jsou přizděna ocelová pouta, která patří jako doklad k jedné z pověstí vzniku tohoto kostela.

Bývalá škola

Před první světovou válkou si v roce 1907 občané sami postavili obecnou školu, která byla v 70. letech 20. století přesunuta po kolejištích do vzdálenosti cca 300 m, aby ustoupila výstavbě nové komunikace.

Městská vodárna z roku 1890

Byla postavena v roce 1890 a voda se v ní zachycovala trativody. V té době zásobovala vnitřní město a Bohumín. K dalšímu rozšíření došlo v roce 1930. V těchto letech byly rodinné domky místních obyvatel odkázány na vodu ze studní. Rozšířením vodárny a vybudováním sítě ve městě došlo ke snížení hladiny spodní vody ve zmiňovaných studních, a proto i napojení místního obyvatelstva na vodovodní síť.

Větérka dolu Ignát

Větrací těžní věž sloužící k větrání bývalé šachty Ignát, která byla vyhloubena v roce 1890.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »