Starosta

Starosta městského obvodu

Starosta městského obvodu zastupuje městský obvod navenek. Je volen z řad členů zastupitelstva městského obvodu a za výkon své funkce je odpovědný zastupitelstvu městského obvodu. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva městského obvodu. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný zastupitelstvu. Má právo užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky.

Na 1. (ustavujícím) zasedání zastupitelstva městského obvodu dne 19. 10. 2022 byl zvolen starostou Ing. Tomáš Lefner.