Výbory a komise

Členové výborů a komisí

Finanční výbor:

Ivo Holub (předseda), Ludmila Hašková, Ivo Morys, Jana Sidková

Kontrolní výbor:

Mgr. Václav Zaoral (předseda), Petr Jadavan, Ing. Radmila Krejčí, Jarmila Stavinohová, Radomíra Suchancová

Osadní výbor:

Sylvie Zyrkovská (předsedkyně), Ivo Holub, Inna Landkašová

Kulturní komise:

Jarmila Hašková (předsedkyně), Tomáš Bobrovský, Ivana Marynčáková, Klára Marynčáková, Miloš Štěpán

Sociální komise:

Mgr. Eva Varchoľáková (předsedkyně), Jarmila Hašková, Sylvie Zyrkovská

Škodní komise:

Ivo Morys (předseda), Ing. Zbyněk Martinek, Lucie Raliková, DiS.

Likvidační komise:

Jiří Felix (předseda), Mgr. Tomáš Ptáček, Lumír Ryška

Povodňová komise:

Ing. Tomáš Lefner, Ing. Zbyněk Martinek, Ing. Pavlína Mučková, Tomáš Lefner ml., Ivo Holub, Mgr. Eva Varchoľáková, Ing. Jarmila Lokajová